Κεφάλαιο 2 – Ανάλυση Προτύπων H.264

Κεφάλαιο 2 – Ανάλυση Προτύπων H.264

2.1 – Το H.264  Επισκόπηση   Το H.264/MPEG4 Part 10 ή αλλιώς AVC (Advanced Video Coding) αποτελεί ένα αρκετά διαδεδομένο πρότυπο συμπίεσης κινούμενης εικόνας. Ο τελικός σχεδιασμός του προτύπου αυτού ολοκληρώθηκε τον Μάη του 2003. Αποτελεί ένα πρότυπο κωδικοποίησης λαμβάνοντας υπόψιν την διανυσματική κίνηση των μπλοκ εικονοστοιχείων και αναπτύχθηκε από την ITU-T (VCEG) μαζί με […]