Ανάλυση Προτύπου Video Η.264 και εφαρμογές με HTML5

Ανάλυση Προτύπου Video Η.264 και εφαρμογές με HTML5

Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση του συνόλου προτύπων video h.264. Στην αρχή, γίνεται ιστορική ανασκόπηση των μεθόδων συμπιεσης δεδομένων, στατικής και κινούμενης εικόνας. Στην συνέχεια, εξετάζονται οι εσωτερικές τεχνικές συμπίεσης στο πρότυπο h.264, τα επίπεδα του καθώς και τα επιμέρους προφίλ του. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή των μεθόδων συμπίεσης video, των εμπορικών […]